Brostaden, Elektra 3

Beställare: Fastighets AB Brostaden

Byggtid: Mars-Oktober 2014

Entreprenadform: Totalentreprenad

Kort om projektet:
På uppdrag av Brostaden uppföra komplett ny industrifastighet på ca 1200 m2 i Västberga efter omfattande brand. Industrifastigheten är utförd med extra säkerhet och bärighet för bl.a. brand, inbrott och stora laster där fastigheten är klassad som en Br1 och skyddsklass 2.