Verksamhet

Om oss

Oljibe Stålbyggnads AB är ett dotterbolag till familje- och byggföretaget Oljibe AB som grundades 1950.

I slutet på 1980-talet förvärvade Oljibe Palms Smide i Västberga och har sedan dess erbjudit smides- och stålbyggnadstjänster. Sedan 2010 har smides- och stålbyggnadsverksamheten i huvudsak arbetat med externa beställare och stått på egna ben därav verksamheten nu flyttats till ett eget dotterbolag för fortsatt satsning och för att möta den ökade efterfrågan. Robert Carlson: IWT, svetsansvarig och utbildad byggnadsingenjör är extern VD i bolaget som arbetat 20 år i Oljibe AB som konstruktör, projektledare och verksamhetschef smide.

Våra tjänster

Vi erbjuder stålbyggnads- och smidestjänster inom alla områden för både större och mindre byggprojekt. Exempel på stål- och smidestjänster:

  • Stombyggnationer och stålstommar
  • Industrismide
  • Byggnadssmide
  • Servicesmide med akutinsatser
  • Ståltrappor med räcken (specialanpassade)
  • Stålcisterner (både öppna och tryckbärande)
  • Skärmtak, fristående och fasadhängda
  • Smides- och svetsreparationer
  • Egen tillverkning och kundanpassade speciallösningar
  • Vi arbetar i samtliga metaller men framför allt stål, rostfritt och aluminium

Vi arbetar i huvudsak åt externa beställare bestående av de mellanstora och större byggföretagen samt kommuner, fastighetsbolag, industrikunder och professionella beställare. I både mindre och större byggprojekt med inriktning på industri, kommersiella lokaler, sjukhus/forskningslokaler, offentliga lokaler, kontor, fastigheter och bostäder/nyproduktion.

Verkstad

Vår moderna verkstad på cirka 800 m2 är strategiskt belägen intill E4:an i Västberga, Stockholm och har en komplett maskinpark för utföranden av både tyngre och lättare smidesarbete samt mekanisk verkstad.

Kompetens och kapacitet

Vår organisation består av tjänstemän inom produktion, administration och HR/Marknad, arbetsledare, lagbasar och smeder. Personalen har erforderliga utbildningar för att kunna göra säkra och effektiva arbeten. T.ex. heta arbeten, säkra lyft, mobila arbetsplattformar, travers, hjärt- och lungräddning, SSG entrépass, ID06. Samtliga våra smeder är självklart certifierade enligt SS-EN ISO 9606-1 och SS-EN 287-1 (svetscertifikat).

Vi har personal i ledande positioner med diplom för IWS ( International Welding Specialist) och IWT (International Welding Technologist) samt TR-stål.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 3834-2 och EN 1090-1.