Verksamhet

Om oss

Oljibe Stålbyggnads AB är ett dotterbolag till familje- och byggföretaget Oljibe AB som grundades 1950.

I slutet på 1980-talet förvärvade Oljibe Palms Smide i Västberga och har sedan dess erbjudit smides- och stålbyggnadstjänster. Sedan 2010 har smides- och stålbyggnadsverksamheten i huvudsak arbetat med externa beställare och stått på egna ben därav verksamheten nu flyttats till ett eget dotterbolag för fortsatt satsning och för att möta den ökade efterfrågan. Robert Carlson: IWT, svetsansvarig och utbildad byggnadsingenjör är extern VD i bolaget som arbetat 20 år i Oljibe AB som konstruktör, projektledare och verksamhetschef smide.

Våra tjänster

Vi erbjuder stålbyggnads- och smidestjänster inom alla områden för både större och mindre byggprojekt. Exempel på stål- och smidestjänster:

    • Stombyggnationer och stålstommar
    • Industrismide
    • Byggnadssmide
    • Servicesmide med akutinsatser
    • Ståltrappor med räcken (specialanpassade)
    • Stålcisterner (både öppna och tryckbärande)
    • Skärmtak, fristående och fasadhängda
    • Smides- och svetsreparationer
    • Egen tillverkning och kundanpassade speciallösningar
    • Vi arbetar i samtliga metaller men framför allt stål, rostfritt och aluminium

Vi arbetar i huvudsak åt externa beställare bestående av de mellanstora och större byggföretagen samt kommuner, fastighetsbolag, industrikunder och professionella beställare. I både mindre och större byggprojekt med inriktning på industri, kommersiella lokaler, sjukhus/forskningslokaler, offentliga lokaler, kontor, fastigheter och bostäder/nyproduktion.

Verkstad

Vår moderna verkstad på cirka 1200 m2 är strategiskt belägen intill E4:an i Västberga, Stockholm och har en komplett maskinpark med för utföranden av både tyngre och lättare smidesarbete samt mekanisk verkstad.

Kompetens och kapacitet

Vår organisation består av tjänstemän inom produktion, administration och HR/Marknad, arbetsledare, lagbasar och smeder. Personalen har erforderliga utbildningar för att kunna göra säkra och effektiva arbeten. T.ex. heta arbeten, säkra lyft, mobila arbetsplattformar, travers, hjärt- och lungräddning, SSG entrépass, ID06. Samtliga våra smeder är självklart certifierade enligt SS-EN ISO 9606-1 och SS-EN 287-1 (svetscertifikat).

Vi har personal i ledande positioner med diplom för IWS ( International Welding Specialist), IWT (International Welding Technologist) och IWE (International Welding Engineer) samt TR-stål.

Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015, ISO 3834-2 och EN 1090-1.