Samhällsengagemang

Vår verksamhet påverkar såväl kunder, anställda och leverantörer som samhället i stort. För oss är det självklart att ge någonting tillbaka.

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att bedriva vår verksamhet på ett oklanderligt sätt. Genom att ha sunda finanser, säkra arbetsplatser, följa regler och lagar och ha medarbetare som trivs kan vi spela en positiv roll för samhället där vi verkar och vara en del i att göra morgondagen bättre.

Vi stöttar Stockholms stadsmission med årliga klädinsamlingar och tar emot praktikanter och lärlingar från skolan som en del i vårt samhällsengagemang.

Har du en idé eller förfrågan om sponsring eller hur vi kan bidra till er sociala verksamhet? Vänligen kontakta Hjalmtyr Daregård, hjalmtyr.daregard@oljibestal.se