Fortum, gångbord och trappor

Beställare: Fortum AB

Byggtid: 2016

Entreprenadform: Totalentreprenad

Kort om projektet:
I Fortums anläggningar levererar vi gångbord och räcken samt även trappor för att göra anläggningarna säkrare som arbetsplats. Vi har under många år haft liknande uppdrag åt Fortum samt även andra industrikunder vilket innebär att vi är väl förtrogna med sådana uppdrag. Detta gör att vi ofta får göra dessa på totalentreprenad eftersom vår kunskap ibland är större än kundens.