Kv Stataren 12, Sundbyberg

(Påbyggnad av bostadshus med 2 våningar)

Beställare: Stark Fasader AB

Byggtid: Maj 2010- Jan 2011

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kort om projektet:
Uppförande av ny stålstomme inklusive trapphus i stål för påbyggnad av befintligt bostadshus med 2 våningar. I uppdraget ingick också stålkonstruktioner för balkonger. Projektet gick i 5 etapper som omfattade 3 stycken flerfamiljshus.