Lantmännen

Beställare: Lantmännen Fastigheter AB genom Hifab

Byggtid: November 2011-Februari 2013

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kort om projektet:
Ombyggnad av Lantmännens huvudkontor på Kungsholmen med byte av betongstomme till luftig stålstomme från grunden och upp genom våningarna. Dessutom uppförde vi en helt ny påbyggnad plan 8 med ny stålstomme och komplett ytterskal. I huset har vi levererat och monterat samtliga trappor och räcken i stål.