Skanska, Färgskrapan

Beställare:  Skanska AB
Byggtid:
September 2018

Kort om projektet:
Oljibe Stålbyggnad har kontrakterats för att utföra komplementsmide. Där av bl.a. smide för Rope access, smide i el- och ventilationsschakt, dörrsmide, förstärkningssmide för partier och väggar samt övrigt komplementsmide. Kontraktet är på löpande räkning med prissättning.

Foto: Skanska