KMB

Foto: Respons arkitekter & Tengbom

Foto: Respons arkitekter & Tengbom

Skanska KMB, KI Solna

Beställare: Skanska Sverige AB

Byggtid: 2016-2017

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kort om projektet:
Skanska uppför på uppdrag av Akademiska Hus en toppmodern forskningsanläggning där vi utför bl.a. kompletteringssmide i projektet. I kompletteringssmidet ingår bärningssmide för portar och dörrar, stålstommar för ventilation, undertak, gångbord och schakt. Dessutom är vi behjälpliga med övrigt servicesmide som behövs i projektet.