Atrium Ljungberg, Sickla

Beställare: TL-Bygg AB

Byggtid: April-Oktober 2015

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Kort om projektet:
Uppförande av entresolbjälklag ca 200 m2 samt interntrapp i befintlig kontorsfastighet i stadsdelen Sickla åt TL-bygg. För att kunna genomföra projektet behövde allt material transporteras/kranas in via befintlig fönsteröppning ett 20-tal meter upp i luften.