Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Oljibe stålbyggnads AB (Oljibestål) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Den beskriver även dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss, samt våra skyldigheter gentemot dig. Du skall alltid kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Oljibestål är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar via vårt kontaktformulär på vår hemsida eller genom annan kontakt med oss. Som personuppgiftsansvarig ansvarar Oljibestål för att all behandling av personuppgifter och information sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgiftsbiträden

Det kan hända att Oljibestål, inom vårt dagliga arbete, använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden. Vi gör detta för att garantera kvalitén i våra produkter, så som IT-drift och hemsida. Varje personuppgiftsbiträde vi använder oss av har skrivit avtal med oss och vi försäkrar dig att din information är skyddad.

Jobbansökan

Ibland annonserar vi ut lediga tjänster på vår hemsida, där kan du skicka in din ansökan till en tjänst som kan tänkas passa dig. Vid en jobbansökan samlar vi in en del information kring dig som krävs för att vi ska kunna behandla ansökan på ett rättvist sätt och sedan kontakta dig.

Alla uppgifter du inkluderar skyddas självklart i enhet med GDPR och behandlas endast av ansvarig personal på Oljibestål. Vi använder oss inte av någon tredje part i anställningsprocessen och dina uppgifter är därför skyddade.

Ansökan raderas efter aktuell tjänst är tillsatt, inklusive uppgifter, CV och eventuella andra dokument du har skickat till oss i din ansökan och kontakt. Därför behöver du skicka en ny ansökan ifall du vill söka en annan tjänst vid ett senare tillfälle.

Nyhetsbrev

Den information vi behandlar för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev är endast din e-post. Vi använder oss av tredje parten Mailchimp för att skicka ut nyhetsbrev och din e-post sparas på vårt konto i deras system. Du kan läsa mer om hur de hanterar personuppgifter här.

Du kan när som helst avprenumerera från nyhetsbrevet, och din e-post försvinner då från våra listor, dock kan den finnas sparad på annat ställe med annat syfte.

Kontaktformulär

Vi behandlar viss information kring dig när du använder ett kontaktformulär på vår hemsida. Du kan välja att endast dela vissa uppgifter, som klassas som obligatoriska för att vi ska kunna besvara din kontaktförfrågan, eller fler uppgifter som kan hjälpa oss besvara dig, som klassas som frivilliga.

All information vi samlar in krypteras och skickas till ansvarig på Oljibestål. Dina uppgifter finns därefter i våra e-post register för att vi ska kunna kontakta dig igen och svara på eventuella frågor och ärenden.

När behandlar vi uppgifter om dig?

Samtliga personuppgifter används för att besvara förfrågningar om vår verksamhet samt tillhandahålla och utföra de tjänster Oljibestål erbjuder.

Vem har tillgång till uppgifterna?

All din information behandlas enligt GDPR och Oljibestål säljer eller för aldrig vidare någon information till obehörig tredje part.

Sparande av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Alla uppgifter lagras i enhet med GDPR.

Kontakt och förfrågningar

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@oljibestal.se med ämnesraden “Integritetspolicy”.

Du alltid kontakta oss och begära ett registerutdrag på de uppgifter vi har kopplade till dig. Vill du att vi raderar alla uppgifter informerar du oss om detta och förutsatt att inga ärenden kvarstår tar vi bort din information från våra system.

Uppdatering av vår policy

Vi kan behöva uppdatera denna policy emellanåt, detta kan bero på uppdateringar av lagstiftningar eller justeringar i våra system. Vi har rätt att när som helst och utan föregående meddelande ändra innehållet i policyn. På den här webbsidan hittar du alltid den senaste versionen, och vi föreslår därför att du kontrollerar denna sida när du besöker webbplatsen.

Denna policy uppdaterades senast 15 maj 2018.